Modüller

Asansörlerde Modül B + E sistemi firmalarının imal ettiği asansörlere CE işareti vurabilmesi için en çok tercih edilen sistemlerdendir.

B+ E Tipe Uygunluk ve Son Kontrol işlemlerini kapsar. Belirlenen Tip Asansörlerin Tasarım Proje Mühendislik Hizmetleri dış kaynaklı olarak alındığı için firma içinde mühendis istihdam edilmeden firma montaj yaptığı asansörlere CE Uygunluk Değerlendirme Prosedürünü gerçekleştirebilmektedir.

AT TİP İNCELEMESİ (Modül B) + ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)

Modül B+E Belgesi

Modül B belgesi ile belli sayıda asansör tipleri yapılabilir. Bu tiplerin dışına çıkılamaz. Bu tipler genellikle Elektrikli Direk (Düz Askı), Elektrikli Endirek (Palangalı) ve Hidrolik Endirek (Semer Karkas) olarak sıralanabilir. Firma denetim esnasında her bir tip için asansör göstermek zorundadır. B+E belgesi alan tüm firmaların ISO belgesi de alması zorunlu değildir.

2014/33/AB yönetmeliğinde bulunan en popüler (CE) uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Asansör firmalarının, tasarım konusunda sınırlamaları olmaksızın istedikleri tipte sınıfa göre elektrikli ve hidrolik asansörler yapabilmesini sağlayan tam kalite güvence sistemi belgesidir.

Modül H1 Belgesini nasıl alabilirim?

Bünyesinde SMM’ li Elektrik ve Makine Mühendisi bulunduran asansör firmaları Modül H1 belgesi alabilirler. Firmada her iki mühendisinde SMM Belgesi bulunması Modül H1 belgesi için zorunludur.

Modül G Belgesi birim doğrulaması olarak ta bilinir. Özet olarak her bir asansöre verilen tekil bir belgedir. Modül B + E belgesi olan firmalar asansöründe risk analizi gerektirecek bir durum olduğunda Modül G belgesi alarak risk analizi işlemini tamamlar. Firmalar Modül G için teknik dosyayı yapmak ve Risk analizini bünyesinde yapmak durumundadır.

Modül G Belgesini Nasıl Alabilir?

Her asansör firması Modül G Belgesi alabilir. Bakım yapan firmalar Hizmet Yeterlilik Belgesi alabilmek için Modül G üzerinden belgelendirme yapabilir. Asansör firmaları montaj yaptıklarında tescillerini (ruhsatlarını) almak için Modül G belgesini kullanabilirler. Modül G belgesi ile tescil (ruhsat) almakta hiçbir sıkıntı yoktur.